Thư viện xanh!

Xu thế thiết kế thư viện với không gian xanh tạo cảm giác thư giãn khi vào đọc sách và nghiên cứu.

Thiết kế thư viện
Không gian xanh