Văn phòng BKV

Giải pháp thiết kế nội thất cho văn phòng diện tích nhỏ nhưng cần nhiều chỗ ngồi.

Giải pháp cho văn phòng nhỏ cần nhiều chỗ ngỗi
Văn phòng diện tích 80m2
Phòng giám đốc
Phòng họp